Partners with Nature

  Koppert Biological Systems

  De holistische benadering die we onze klanten te bieden hebben, is het resultaat van bijna vijftig jaar toewijding aan de productie en ontwikkeling van natuurlijke vijanden om de meest voorkomende plagen in tuin- en landbouw te bestrijden. Het begint bij de bodem, waar alle teelt begint, en eindigt met een residuvrije oogst.


  De drie belangrijkste pijlers van ons bedrijf zijn onderzoek en ontwikkeling, wereldwijde productie en distributie van oplossingen, en knowhow en kennisoverdracht. Deze uitgangspunten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden steeds belangrijker.

  • Onderzoek en ontwikkeling
  • Wereldwijde productie en distributie van oplossingen
   • Weerbaar telen met NatuGro
   • Bestrijding
   • Natuurlijke bestuiving
   • Toepassingstechnieken en monitoring
   • Zaadbehandeling
  • Knowhow en kennisoverdracht

  Onderzoek
  en ontwikkeling

  De zoektocht naar antwoorden

  De passie om voortdurend natuurlijke principes te ontdekken en te benutten, vormt de kern van de activiteiten van Koppert.

  De afgelopen jaren heeft de uitgebreide knowhow van micro-organismen, biostimulanten en feromonen Koppert geïnspireerd tot talloze oplossingen die de weerbaarheid van planten zozeer hebben verbeterd, dat ziekten vrijwel geen kans meer hebben. Dankzij de vasthoudendheid van het bedrijf kan inmiddels een verscheidenheid aan specifieke mijten worden geïntroduceerd die een groot aantal plagen bestrijden. Vergelijkbare baanbrekende ontdekkingen op het gebied van bestuivingsoplossingen vormen nu de basis voor enorme productie-efficiency en kwaliteitsverbetering bij vele gewassen.

  Weerbaar telen
  met Natugro

  Weerbaar telen met NatuGro

  Het door Koppert ontwikkelde NatuGro-systeem bestaat uit een mix van gunstige biologische micro-organismen, plantspecifieke stoffen en bodemanalyses, aangevuld met ons professionele advies. NatuGro is een allesomvattend systeem, waarin zowel het gewas als zijn omgeving een plaats krijgen: het zorgt voor een optimale bodemgesteldheid en een maximale weerbaarheid van het gewas.

  Zo wordt een optimale mix van goede schimmels en bacteriën, vitamines, feromonen, nematoden en andere plantspecifieke stoffen toegevoegd om het gewas en zijn omgeving weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen. In veel gebieden en bij veel teelten heeft dit tot een substantiële afname van het gebruik van chemische gewasbeschermingsproducten en kunstmest geleid.

  Bestrijding

  Plaag- en ziektebestrijding met nuttige insecten en mijten

  Elke plaag heeft specifieke kenmerken die sterk kunnen variëren, afhankelijk van de teelt, de regio en het seizoen. Koppert heeft al decennialang veel succes met de productie van natuurlijke vijanden, zoals parasitaire wespen en mijten, die telers helpen het natuurlijke evenwicht in hun gewassen te herstellen. Oplossingen op maat en kennis zijn een belangrijke sleutel tot succes.

  De oplossingen voor plaagbestrijding van Koppert worden veel toegepast in de tuinbouwsector en hebben het gebruik van agrochemicaliën in de loop der jaren drastisch verminderd. Een van de gebieden waar dit de grootste impact heeft, is de tomatenteelt. Het gebruik van chemische gewasbescherming is in deze sector met maar liefst 95% afgenomen.

  Natuurlijke
  bestuiving

  Verhoogde productie en verbeterde kwaliteit

  Bestuiving is elk jaar opnieuw een uitdaging als het om de productie van groente, fruit en zaden gaat. Een goed bestoven gewas resulteert in een aanzienlijk hogere opbrengst en verbetert de houdbaarheid van zowel zaden als fruit.

  In 1988 bracht Koppert zijn eerste Natupol-bestuivingsoplossingen op de markt, door hommels te introduceren voor commerciële bestuiving. Inmiddels produceert Koppert miljoenen hommels per jaar voor een reeks toepassingen die telers over de hele wereld helpen met succesvolle teelt van hun gewassen. Afgezien van de grotere oogst en de kwaliteitsverbetering, zorgen de hommels voor een betere werkomgeving en leveren ze voor de telers een besparing op de arbeidskosten op. Zonder de inzet van deze hommels zouden veel van deze teelten niet meer economisch rendabel zijn.

  Toepassingstechnieken en monitoring

  Producten en accessoires

  Het succes van biologische of geïntegreerde gewasbescherming hangt sterk af van het tijdstip en de manier waarop ze wordt toegepast. Koppert blijft voortdurend op zoek naar methoden om deze toepassingen zo doeltreffend mogelijk te maken. In de loop der jaren heeft Koppert producten ontwikkeld die plagen in een vroegtijdig stadium herkennen, door middel van vangplaten en signaleringsapparaten, zodat op het juiste moment natuurlijke vijanden kunnen worden ingeschakeld.

  Koppert heeft diverse hulpmiddelen om deze doeltreffend in te zetten. Verblazers zorgen ervoor dat natuurlijke vijanden op de juiste manier en in de juiste hoeveelheden de gewassen kunnen bereiken, ook op plekken die moeilijk toegankelijk zijn.

  Zaadbehandeling

  Sterkere, gezondere en productievere gewassen

  Koppert ontwikkelt zaaddressings of coatings voor grote, akkerbouwmatig en in rijen geteelde gewassen, zoals soja, rijst, maïs en granen. De producten bevatten micro-organismen en andere stimulerende ingrediënten die nuttig zijn voor het gewas. Deze bevorderen de gewasgroei en maken de plant minder kwetsbaar voor pathogenen die in de bodem en op zaaizaden leven, schadelijke nematoden inbegrepen. Het gebruik van zaaddressings leidt tot sterkere, gezondere en veel productievere gewassen die beter bestand zijn tegen droogte en ziekten.

  In de afgelopen jaren zijn grootschalige gewassen behandeld met nuttige microben, wat ertoe heeft geleid dat er 20 - 50% minder kunstmest wordt gebruikt. Daarnaast zijn de groei en productie met tot wel 40% toegenomen.

  Knowhow en
  kennisoverdracht

  Kennis is een belangrijke succesfactor

  De passie om voortdurend natuurlijke principes te ontdekken en te benutten, vormt de kern van de activiteiten van Koppert. Hoewel Koppert in de eerste plaats bekend is om haar producten, is het in wezen een kennisbedrijf. Met onze sterke R&D-basis zijn we van mening dat kennisoverdracht en het opleiden van personeel een belangrijke stap is op weg naar duurzame land- en tuinbouw.


  Meer dan 300 professionele adviseurs zorgen ervoor dat dealers en telers dagelijks ondersteund worden bij het omgaan met uitdagingen. Naast het geven van bedrijfsadviezen besteden ze veel tijd en energie aan het overdragen van hun fundamentele kennis met betrekking tot de natuur en haar oplossingen. Koppert biedt allerlei cursussen aan en werkt nauw samen met universiteiten over de hele wereld om kennis beschikbaar te maken voor een bredere doelgroep. Koppert is ervan overtuigd dat kennis en voorlichting belangrijke elementen voor succes zijn.